Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Antanas Guoga

Antanas Guoga

Antanas Guoga

Antanas Guoga (g. 1973 m. gruodžio 17 d. Kaune) – Europos Parlamento narys, Australijos ir Lietuvos verslininkas, filantropas, sporto rėmėjas, buvęs profesionalus pokerio žaidėjas.

Antanas Guoga gimė 1973 metų gruodžio 17 d., Kaune. Jo vaikystė prabėgo Kaune ir Alytaus rajone (Kalesninkuose). Būdamas 11 metų išvyko į Australiją. Gyveno Melburne – ten baigė mokyklą, taip pat dirbo įvairius darbus: remontavo siuvimo mašinas, plovė automobilius.
Daugiau « Antanas Guoga »

Antanas Kontrimas

Antanas Kontrimas

Antanas Kontrimas

Antanas Kontrimas (g. 1953 m. gruodžio 30 d.) – stipriausios barzdos planetoje savininkas. Barzda kilnoja svorius (alaus statines, maišus su grūdais, televizijos žvaigždes).

1999 m. tiesioginėje televizijos laidoje buvo užfiksuotas pirmasis tokiu būdu pakelto svorio rekordas Lietuvoje – 49,95 kg, išmatuotas barzdos ilgis – 32 cm. Barzda pakėlęs 54 kg svėrusią televizijos žvaigždę Eglę Bučelytę, tais pačiais metais Lietuvos rekordą pagerino.

2001 m. varžybose Joniškyje pasiekė pasaulio rekordą – barzda pakėlė 61,3 kg svėrusią merginą. Pirmasis kėlimo barzda pasaulio rekordas įrašytas į Gineso rekordų knygą. Savo paties rekordą gerino kelis kartus. Naujausias pasiekimas (2007 m.) – 63,2 kg.

2009 m. rugpjūčio 18 d. tapo Degaičių seniūnu.

Antanas Maceina

Antanas Maceina

Antanas Maceina

Antanas Maceina (1908 m. sausio 27 d. Bagrėne, Ašmintos valsčius, Marijampolės apskritis – 1987 m. sausio 27 d. Miunsteryje, Vokietija) – vienas žymiausių Lietuvos filosofų.

Lankė pradžios mokyklą Juodaraistyje. Mokėsi Prienų gimnazijoje, Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1928–1932 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete (VDU) studijavo lietuvių ir vokiečių kalbas. Seminarijos rektoriaus patartas, nepriėmė šventimų ir vėl 1930 m. grįžo į universitetą. Pakviestas filosofo Stasio Šalkauskio, studijavo filosofiją ir pedagogiką.
Daugiau « Antanas Maceina »

Antanas Merkys

Antanas Merkys

Antanas Merkys

Antanas Merkys (1887 m. sausio 20 ar vasario 1 d. Bajoruose, Skapiškio valsčius – 1955 m. kovo 5 d. Malenkuose, Vladimiro sritis, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – teisininkas, politikas, paskutinis tarpukario Lietuvos Ministras pirmininkas.

Gimė mažažemių valstiečių šeimoje. Baigė Rygos Aleksandro gimnaziją, studijavo teisę Tartu universitete. Pirmojo pasaulinio karo metais mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1915 m. buvo Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių geležinkelio komendantas, vėliau tarnavo Rumunų fronte. 1918 m. baigė Kijevo universiteto Teisės fakultetą.
Daugiau « Antanas Merkys »

Antanas Milukas

Antanas Milukas

Antanas Milukas

Antanas Milukas (1871 m. birželio 13 d. Šeštokuose, Krosnos valsčius – 1943 m. kovo 19 d. Niujorke, JAV) – JAV lietuvių kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, publicistas, kritikas.

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje, iš kurios pašalintas už lietuvišką veiklą. Seminarijoje leido rankraštinius slaptus laikraštėlius „Knapt“ ir „Visko po biskį“. 1891–1892 m. dirbo ir bendradarbiavo žurnale „Varpas“, rašė į „Ūkininką“.
Daugiau « Antanas Milukas »

Antanas Mockus Šivickas

Antanas Mockus Šivickas

Antanas Mockus Šivickas

Aurelijus Rūtenis Antanas Mockus Šivickas (g. 1952 m. kovo 25 d. Bogotoje, Kolumbija) – Kolumbijos lietuvių kilmės filosofas, matematikas, politikas, buvęs Bogotos miesto meras.

Antanas Mockus yra lietuvių imigrantų Nijolės ir Alfonso, atvykusių į Kolumbiją po Antrojo pasaulinio karo, sūnus. Daugiau « Antanas Mockus Šivickas »

Antanas Poška

Antanas Poška

Antanas Poška

Antanas Poška (iki 1929 m. Paškevičius, 1903 m. kovo 10 d. Gripkeliuose, Pasvalio valsčius – 1992 m. spalio 16 d. Vilniuje) – lietuvių keliautojas, mokslininkas, antropologas, rašytojas, žurnalistas, vienas pirmųjų lietuvių esperantininkų.

1926–1929 m. studijavo mediciną Kauno universitete. 1931–1933 m. Bombėjaus universitete studijavo antropologiją, sanskritą.
Daugiau « Antanas Poška »

Antanas Smetona

Antanas Smetona

Antanas Smetona

Antanas Smetona (1874 m. rugpjūčio 10 d. Užulėnyje, Taujėnų valsčius, Vilkmergės apskr. – 1944 m. sausio 9 d. Klyvlende, JAV, 1975 m. jo palaikai buvo perkelti iš Klyvlendo „Knollwood Cemetery Mausoleum“ į „All Souls“ kapines Chardon mieste, Ohajo valstija) – tarpukario Lietuvos Respublikos politikas, prezidentas.

Baigė Taujėnų pradinę mokyklą, privačiai mokėsi Ukmergėje ir Liepojoje (Latvija), 1893 m. baigė Palangos progimnaziją, išlaikė egzaminus į Žemaičių kunigų seminariją Kaune, bet persigalvojo ir įstojo į Mintaujos gimnaziją. Mintaujos gimnazijoje kartu su Jonu Jablonskiu ir Vincu Kudirka priklausė slaptai lietuvių organizacijai. Iš gimnazijos pašalintas už tautinius reikalavimus bei atsisakymą melstis rusiškai.
Daugiau « Antanas Smetona »

Antanas Šurna

Antanas Šurna

Antanas Šurna

Antanas Šurna (1940 m. kovo 27 d. Kaune – 2014 m. gegužės 19 d. Vilniuje) – Lietuvos teatro ir kino aktorius.

Antanas Šurna gimė 1940 m. Kaune. 1962 m. baigė LTRS konservatoriją. Nuo 1965 m. dirbo Jaunimo dramos teatro aktoriumi, 1992-1997 m. buvo šio teatro vadovas.

Kine A. Šurna debiutavo jauno Rimšos vaidmeniu režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus filme „Vienos dienos kronika“ (1963). Vėliau vaidino daugelyje garsiausių Lietuvos kino režisierių Arūno Žebriūno, Marijono Giedrio, Algimanto Puipos, Raimondo Vabalo, Gyčio Lukšo, Almanto Grikevičiaus, televizijos režisierių Broniaus Morkevičiaus, Sauliaus Vosyliaus filmuose.
Daugiau « Antanas Šurna »

Antanas Vienuolis

Antanas Vienuolis

Antanas Vienuolis

Antanas Vienuolis (tikroji pavardė Žukauskas; 1882 m. balandžio 7 d. Užuožeriuose, Anykščių valsčius – 1957 m. rugpjūčio 17 d. Anykščiuose) – Lietuvos farmacininkas, rašytojas prozininkas, dramaturgas, muziejininkas, visuomenininkas. Tėvai valstiečiai, šeima gyveno pasiturinčiai, turėjo apie 25 ha žemės. Antanas šeimoje buvo vienintelis sūnus ir jauniausias vaikas. Jis turėjo penkias vyresnes seseris. Vyskupas Antanas Baranauskas buvo jo motinos dėdė.

Nuo 1894 m. augo pas senelius Ažupiečių kaime šalia Anykščių. 1894–1895 m. mokėsi Anykščių valsčiaus pradžios mokykloje rusų dėstomąja kalba. Tėvai tikėjosi, kad sūnus taps kunigu. 1895–1900 m. toliau mokėsi Liepojos gimnazijoje (Latvija), baigė 4 klases. Mokydamasis priklausė lietuvių gimnazistų savišvietos būreliui, kurį suorganizavo anykštėnas Jonas Biliūnas. Ypač mėgo Antono Čechovo kūrybą.
Daugiau « Antanas Vienuolis »