Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Benitas Musolinis

Benitas Musolinis

Benitas Musolinis

Benitas Musolinis (Benito Amilcare Andrea Mussolini; 1883 m. liepos 29 d. Predappio, Italija – 1945 m. balandžio 28 d. Giulino di Mezzegra, Italija) – italų politikas, kuris vadovavo Nacionalfašistų partijai ir yra kredituojamas, kaip viena iš pagrindinių figūrų, kuriant fašizmą.
Daugiau « Benitas Musolinis »

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu (g. 1949 m. spalio 21 d. Tel Avive) – Izraelio politinis veikėjas.

1963–1978 m. gyveno JAV. 1967–1972 m. tarnavo Izraelio kariuomenėje. 1975 m. baigė Masačiūtseso technologijos universitetą. 1982–1984 m. – Izraelio ambasadorius JAV, o 1984–1988 m. – Izraelio atstovas Jungtinėse Tautose. Nuo 1988 m. Kneseto deputatas. 1999–1993 m. buvo Izraelio užsienio reikalų ministro pavaduotoju. 1993–1999 m. ir nuo 2005 m. partijos „Likud“ pirmininkas. 1996–1999 m. ir nuo 2009 m. Izraelio ministras pirmininkas. 2002–2003 m. Izraelio užsienio reikalų ministras, o 2003–2005 m. – finansų ministras.

Berekas Joselevičius

Berekas Joselevičius

Berekas Joselevičius

Berekas Joselevičius (lenk. Dow Baer (Berek) Joselewicz; 1764 m. rugsėjo 17 d. Kretingoje, Abiejų Tautų Respublika – 1809 m. gegužės 5 d. Kocke, Varšuvos kunigaikštystė) – Lietuvos žydų kilmės prekybininkas ir Abiejų Tautų Respublikos laisvės kovotojas, karvedys, T. Kosciuškos sukilimo dalyvis, Napoleono armijos karininkas.
Daugiau « Berekas Joselevičius »

Bernardas Brazdžionis

Bernardas Brazdžionis

Bernardas Brazdžionis

Bernardas Brazdžionis (1907 m. vasario 2 d. Stebeikėliuose, Pumpėnų valsčius, Biržų apskritis – 2002 m. liepos 11 d. Los Andžele) – lietuvių prozininkas, poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros kritikas.

Slapyvardžiai: Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis, J. Stebeikis, B. Brn., B. Nardis Brazdžionis, Bern. Žvainius, J. Braz., Jaunasis Vaidevutis, B. Br. Gintvytis, B. Nardis, J. Žadeikis, A. Pagramantis, Mikas Lašavikas, Jonas Baika, M. Kiškutis, V. Klevelis.
Daugiau « Bernardas Brazdžionis »

Bernardas Klervietis

Bernardas Klervietis

Bernardas Klervietis

Bernardas Klervietis (g.1090 m. Prancūzijoje, Burgundijos regione, Fonteino miestelyje – mirė 1153 m. rugpjūčio 21 d.) – poetas, mistikas, pamokslininkas, pirmasis kanonizuotas cistersų vienuolis, Klervo vienuolyno abatas. Popiežius Pijus VII suteikė jam „Bažnyčios daktaro“ titulą. Daugelio religinių veikalų autorius. Jis įvairiose Europos šalyse įsteigė 163 vienuolynus (jo mirties metu iš viso jų buvo 343).
Daugiau « Bernardas Klervietis »

Bernardas Lounas

Bernardas Lounas

Bernardas Lounas

Bernardas Lounas (1921 m. birželio 7 d. Utenoje) – Lietuvos žydų kilmės JAV gydytojas, kardiologas, defibriliatoriaus išradėjas, Nobelio taikos premijos laureatas (1985 m.).

Gimė Utenoje 1921 m., kaip Boruchas Lacas. Jo tėvas Utenoje turėjo lentpjūvę. B. Lounas mokėsi Utenoje, o 1935 m. su šeima išvyko į JAV. 1945 m. baigė Jeilio universiteto medicinos fakultetą. 1945–1946 m. dirbo Niuheveno ligoninės gydytoju. 1947–1948 m. Niujorko internatinės žydų ligoninės gydytojas. 1948–1950 m. medicinos rezidento padėjėjas Niujorko Monteflioro ligoninėje. 1950–1953 m. kardiologijos mokslinis bendradarbis Peterio Bento Brighamo ligoninėje Bostone. 1955–1956 m. medicinos asistentas, vadovavo Samuelio A. Levino kraujagyslių tyrimo laboratorijai.
Daugiau « Bernardas Lounas »

Bernardinai

Bernardinai – katalikų vienuolių ordinas, įsteigtas XII a. pradžioje Prancūzijoje pagal Bernardo Kleviečio regulą. Lietuvoje bernardinai apsigyveno 1468 m., Vilniuje įsikūrė 1469 m., Kaune – 1471 m.

Bernhardas Rymanas

Bernhardas Rymanas

Bernhardas Rymanas

Georgas Frydrikas Bernhardas Rymanas (Georg Friedrich Bernhard Riemann; 1826 m. – 1866 m.) – vokiečių matematikas, labiausiai žinomas indėliu į matematinę analizę ir diferencialinę geometriją. Rymano pavardė dažniausiai siejama su garsiaja Zeta funkcija, Rymano integralu. Jo darbai vėliau padėjo pagrindą Einšteino bendrosios reliatyvumo teorijos sukūrimui.

Rymanas teigė, kad mažose erdvės dalyse kreivumas gali būti labai didelis, tuo tarpu jų aplinkoje – lygus nuliui.
Daugiau « Bernhardas Rymanas »

Bertelis Torvaldsenas

Bertelis Torvaldsenas

Bertelis Torvaldsenas

Bertelis Torvaldsenas (dan. Bertel Thorvaldsen, 1770 m. lapkričio 19d. – 1844 m. kovo 24 d.) – danų XIX a. skulptorius, daugiausia dirbęs Italijoje, Romos mieste. Jis yra vertinamas antru reikšmingiausiu neoklasicizmo skulptoriumi po Kanovos. Torvaldseno darbams būdingas šaltas ir precižiškas stilius imituojant Sen. Graikijos skulptūras.
Daugiau « Bertelis Torvaldsenas »

Bertranas Raselas

Bertranas Raselas

Bertranas Raselas

Bertranas Raselas (angl. Bertrand Arthur William Russell, 1872 m. liepos 18 d. Velse, Didžiojoje Britanijoje – 1970 m. vasario 18 d.) – britų filosofas, matematikas, eseistas ir visuomenės kritikas. Geriausiai atsiskleidęs savo matematinės logikos ir analitinės filosofijos darbuose. Jo svarbiausias indėlis – logikos gynimas, manymas, kad matematika, kai kuriuose požiūriuose, sumažinama iki logikos.
Daugiau « Bertranas Raselas »