Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Bronius Krivickas

Bronius Krivickas

Bronius Krivickas

Bronius Krivickas (1919 m. lapkričio 17 d. Pervalkai, Pasvalio valsčius – 1952 m. rugsėjo 21 d. Raguvos miškas, palaidotas Putiliškiuose, Raguvos valsčius) – Lietuvos rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas.

Gimė Pervalkuose. Baigęs Biržų gimnaziją 1938–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo lietuvių literatūrą. Jis buvo Putino globojamos literatų grupės dalyvis.Vinco Mykolaičio-Putino globojamos „Šatrijos meno kuopos“ ir Balio Sruogos vadovaujamo Teatro seminaro dalyvis. 1938–1939 m. redagavo žurnalą „Ateitis“ ir 1939–1940 m. laikraštį „Studentų dienos“, 1944 m. dirbo žurnalo „Kūryba“ redakcijoje. Nuo 1944 m. rudens mokytojavo Biržų gimnazijoje.
Daugiau « Bronius Krivickas »

Bronius Lazdynas

Bronius Lazdynas

Bronius Lazdynas

Bronius Lazdynas (g. 1925 m. lapkričio 2 d. Kirdonyse, Pabiržės valsčius) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, rašytojas.

Mokėsi Pasvalio gimnazijoje, bet nebaigė, nes 1944 m. lapkričio mėn. paimtas į okupacinę TSRS kariuomenę, iki 1945 m. balandžio mėn. tarnavo mokomajame 44–ąjame atsargos šaulių pulke Baltarusijos Vietrino mieste. Nuo 1945 m. balandžio 26–ojo atskirojo naikintojų prieštankinio diviziono pabūklininkas Vokietijoje, mūšiuose dėl Berlyno.
Daugiau « Bronius Lazdynas »

Bronius Leonavičius

Bronius Leonavičius

Bronius Leonavičius

Bronius Leonavičius (g. 1933 m. gruodžio 17 d. Vištytyje) – Lietuvos dailininkas, visuomenės veikėjas.

1959 m. baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės mokyklą, dėstytojai: scenografas Liudas Truikys, dailininkė Filomena Ušinskaitė, meno istorikas Klemensas Čerbulėnas.
Daugiau « Bronius Leonavičius »

Bronius Radzevičius

Bronius Radzevičius

Bronius Radzevičius

Bronius Radzevičius (1940 m. gruodžio 24 d. Radviliškyje – 1980 m. spalio 10 d. Vilniuje) – aštunto dešimtmečio Lietuvos prozininkas.

Rašytojo vaikystė prabėgo Utenos rajono Vyžuonų kaime. Motinos jis neteko vaikystėje, tėvo – sulaukęs 18 metų. Likęs našlaitis dvejus metus gyveno internate. 1960 m. B. Radzevičius baigė vidurinę mokyklą. Daugiau « Bronius Radzevičius »

Bronius Stasiukaitis

Bronius Stasiukaitis

Bronius Stasiukaitis

Bronius Stasiukaitis (1917 m. Išlaužų k., Pagirių valsč., Ukmergės apskr. – 1944 m. rugpjūčio 23 d. Štetine, Vokietija) – gydytojas, ateitininkas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, antinacinės rezistencijos dalyvis.

1936 m. baigė Panevėžio gimnaziją, įstojo į VDU Medicinos fakultetą. Aktyvus ateitininkas, 1938–1939 m. buvo moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkas. Rašė ateitininkijos istoriją.
Daugiau « Bronius Stasiukaitis »

Brunonas Abakanovičius

Brunonas Abakanovičius

Brunonas Abakanovičius

Brunonas Abakanovičius (lenk. Bruno Abakanowicz, 1852 m. spalio 6 d. Ukmergė – 1900 m. rugpjūčio 29 d. Parc St. Maur, prie Paryžiaus) – Rusijos ir Prancūzijos matematikas, fizikas, elektrotechnikas, išradėjas, konstruktorius.

Kilęs iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės totorių kilmės bajorų giminės, besigiminiavusios su Goštautais. 1863-1864 m. sukilimo dalyvio sūnus. Baigė Rygos politechnikos institutą, kelių ir tiltų inžinierius.
Daugiau « Brunonas Abakanovičius »

Bryan Adams

Bryan Adams

Bryan Adams

Bryan Adams (g. 1959 m. lapkričio 5 d. Kingstonas, Ontarijas, Kanada) – Kanados roko dainininkas, muzikos autorius, gitaristas, boso gitaristas, prodiuseris ir fotografas. Adamsas laimėjo daugelį apdovanojimų ir nominacijų, įskaitant 20 „Juno Awards“ apdovanojimų iš 56 nominacijų. Buvo nominuotas 15 „Grammy“ apdovanojimų iš kurių vieną laimėjo „Geriausios dainos kino filmui, televizijai ar kitai vaizduojamajai žiniasklaidai“ nominacijoje. Yra laimėjęs „MTV“, „ASCAP“ ir Amerikos muzikos apdovanojimų. Taip pat, galima pridėti, jog laimėjo du „Ivor Novello“ apdovanojimus už dainos kompoziciją, buvo nominuotas keliems „Auksiniams gaubliams“ ir tris kartus „Oskarui“ už filmams kuriamas dainas.
Daugiau « Bryan Adams »

Buda

BudaBuda arba Sidharta Gautama (siddhārtha gautama, g. apie 563 – m. apie 483 m. pr. m. e.), budizmo religijos pradininkas. Po sudievinimo, kad skirtųsi tarp kitų budų, imtas vadinti Šakjamuniu (t. y. „išminčiumi iš Šakjų giminės“).

Gautama Buda, kurio tikrasis vardas princas Sidarta Gautama, yra vienos didžiausių pasaulio religijų, budizmo, įkūrėjas. Sidarta buvo prie Nepalo sienų, šiaurės rytų Indijoje, miestą Kapilavastą valdžiusio karaliaus sūnus (Gautama — klanas, Sakya — gentis). Jis gimė 563 m. pr. Kr. Lumbini, dabartinio Nepalo ribose. Šešiolikos metų jis buvo sutuoktas su tokio pat amžiaus pussesere. Užaugintam prabangiuose karaliaus rūmuose, princui Sidartai nieko netrūko. Tačiau jis buvo labai nepatenkintas. Jaunuolis pastebėjo, kad daugelis žmonių kenčia skurdą ir nuolatinį nepriteklių. Net turtingieji dažnai susierzindavo ir būdavo nelaimingi. Be to, visi žmonės sirgo ir galiausiai mirdavo. “Gyvenime turi būti kažkas daugiau, — manė Sidarta, — negu praeinantys malonumai, kuriuos greitai pakeičia kančios ir mirtis.”
Daugiau « Buda »

Butkų Juzė

Butkų Juzė

Butkų Juzė

Butkų Juzė (tikroji pavardė Juozas Butkus; 1893 m. liepos 21 d., senuoju stiliumi liepos 9 d. Pažvelsyje, Kulių valsčius, Telšių apskritis – 1947 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje) – Lietuvos pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas.

Gimė neturtingo valstiečio, turėjusio vos vieną hektarą žemės, šeimoje. Liepojoje mokėsi batsiuvio amato. Grįžęs į tėviškę per metus baigė Gargždų pradžios mokyklą. Tėvų liepiamas, vėl išvyko į Liepoją, ėmėsi kurpiaus amato, savarankiškai mokėsi, įsijungė į artistų būrelio veiklą, parašė savo pirmuosius eilėraščius. Vasaros atostogų metu Pažvelsyje rengdavo vaidinimus, organizuodavo kaimo jaunimo laikraščių „Kibirkštėlė“, „Žadintojas“, „Upelis“ leidimą, kuriuos pats ir redaguodavo.
Daugiau « Butkų Juzė »