Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

John Venn

John Venn

John Venn

John Venn (1834 rugpjūčio 4 d. – 1923 balandžio 4 d.), buvo britų matematikas ir filosofas. John buvo įžymus dėl savo išrastos Venno diagramos, kuri iliustruoja matematinius arba loginius ryšius tarp skirtingų objektų ar grupių.

Šios diagramos susideda iš apskritimų, kertančių arba esančių vienas kitame. Diagrama buvo pristatyta 1881 m. Kembridže, kur John Venn mokėsi ir praleido didžiąją dalį savo gyvenimo, yra vitražinis langas, kuriame pavaizduota Venno diagrama.

Jokūbas Minkevičius

Jokūbas Minkevičius

Jokūbas Minkevičius

Jokūbas Minkevičius (1921 m. kovo 27 d. Ufoje, Baškirija – 1996 m. gegužės 5 d. Vilniuje) – Lietuvos filosofas, akademikas, sovietinis partinis veikėjas, signataras.

Mokėsi Smilgių pradžios mokykloje, 1932–1940 m. Šiaulių gimnazijoje. 1940–1941 m. NKVD Šiaulių apskrities kontržvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojas, dalyvavo organizuojant trėmimus. 1941–1945 m. tarnavo karinėje žvalgyboje Antrojo pasaulinio karo frontuose. 1946–1954 m. Kaune dirbo partinį darbą, 1952–1953 m. LKP Kauno miesto komiteto sekretorius. 1953 m. Maskvoje baigė aukštąją partinę mokyklą prie SSKP CK, 1954–1959 m. mokėsi Visuomeninių mokslų akademijoje prie SSKP CK.
Daugiau « Jokūbas Minkevičius »

Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi

John Francis Bongiovi, Jr. (g. 1962 m. kovo 2 d.), geriau žinomas kaip Jon Bon Jovi – amerikiečių muzikantas, dainų autorius ir aktorius, roko grupės Bon Jovi vokalistas bei įkūrėjas. Per savo karjerą jis išleido du solinius albumus ir vienuolika studijinių su grupe Bon Jovi, kurie pasaulyje parduoti 120 mln. tiražu.

Jon Bon Jovi gimė katalikiškoje šeimoje Perth Amboy mieste, Naujajame Džersyje, JAV. Kartu su juo augo du broliai – Anthony ir Metthew, jis yra italų kilmės amerikietis.
Daugiau « Jon Bon Jovi »

Jonas Bežemis

Jonas Bežemis

Jonas Bežemis

Jonas Bežemis (1167 m. gruodžio 24 d. Oksforde – 1216 m. spalio 9 d. Niuarke, Notingeme) – Anglijos karalius.

Jauniausias Henriko II sūnus. Pravardę gavo po nesėkmingo karo žygio prieš Airiją.

Į sostą sėdo 1199 m., tapęs savo brolio Ričardo I Liūtaširdžio įpėdiniu. Aplenkė savo sūnėną Artūrą Bretanietį, kurį 1203 m. įsakė kalėjime nužudyti. Vėliau Prancūzijos karalius Pilypas II Augustas pareikalavo (nesėkmingai) perų teismo ir paskelbė Jonui karą.
Daugiau « Jonas Bežemis »

Jonas Biliūnas

Jonas Biliūnas

Jonas Biliūnas

Jonas Biliūnas (1879 m. balandžio 11 d. Niūronyse, Anykščių valsčius, Utenos apskritis – 1907 m. gruodžio 8 d. Zakopanėje, Lenkija) – XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas, politinis veikėjas.

Slapyvardžiai: Jonas Anykštėnas, J. Barzdyla, J. Niuronis, Jonas B-nas, Jonas Bežemis, J. Gražys, Jonas Žaltys, Jonelis, Kazys Tauškutis ir kt.
Daugiau « Jonas Biliūnas »

Jonas Činga

Jonas Činga

Jonas Činga

Jonas Činga (g. 1914 m. gruodžio 10 d. Meškalaukyje, Joniškėlio valsčiuje, Biržų apskrityje – 2009 m. spalio 8 d. JAV) – agronomas, pramonininkas, visuomeninės veikėjas, mecenatas, ateitininkas.

1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją (IX laida). 1938 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Studijuodamas akademijoje priklausė ateitininkų klubui „Algimantas“, buvo valdybos narys.
Daugiau « Jonas Činga »

Jonas Civinskis

Jonas Civinskis

Jonas Civinskis

Jonas Civinskis (lenk. Jan Cywiński, 1772 m. Kuzmičai, Ašmenos apskritis – 1846 m. lapkričio 17 d. Palaidotas Vilniaus arkikatedroje.) – Lietuvos vyskupas.

Studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje ir Popiežiaus seminarijoje Romoje, nuo 1795 m. kunigas misionierius. 1818 m. teisės daktaras.
Daugiau « Jonas Civinskis »

Jonas Jablonskis

Jonas Jablonskis

Jonas Jablonskis

Jonas Jablonskis (g. 1932 m. birželio 5 d. Gilvyčiai, Padubysio valsčius) – Lietuvos inžinierius hidrotechnikas, geografas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

1939–1944 m. mokėsi Gilvyčių pradžios mokykloje, 1952 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą. 1952–1957 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultete.
Daugiau « Jonas Jablonskis »

Jonas Juškaitis

Jonas Juškaitis

Jonas Juškaitis

Jonas Juškaitis (g. 1933 m. gegužės 30 d. Kuturiuose, Jurbarko valsčius) – Lietuvos poetas, vertėjas.

1958 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1958-1962 m. dirbo savaitraštyje „Literatūra ir menas“. Nuo 1971 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Daugiau « Jonas Juškaitis »

Jonas Krikštytojas

Jonas Krikštytojas

Jonas Krikštytojas

Jonas Krikštytojas (hebr. יוחנן המטביל tar. Johanan Ha’Matbil) – žydų pamokslautojas ir pranašas, kuris, pasak Biblijos, Jordano upėje pakrikštijo Kristų.

Gimė Šventyklos kunigo Zacharijo ir Elzbietos šeimoje. Prieš jam gimstant, angelas Gabrielius perspėjo Zachariją, šventykloje aukojantį smilkalus, kad jam gims sūnus su Elijo dvasia ir galybe. Jis žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų Viešpačiui tobulą tautą. Tuo Zacharijas nepatikėjo, todėl iki Jono Krikštytojo gimimo buvo praradęs kalbą.

Jonas Krikštytojas buvo nužudytas Erodo įsakymu. Jo galva nukirsta ir ant dubens atnešta Erodo podukrai Salomėjai, kuri buvo įsimylėjus Joną Krikštytoją, o iš pykčio, kad jis nekreipė į ją dėmesio, liepė jį nužudyti.