Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Justinas Juodaitis

Justinas Juodaitis

Justinas Juodaitis

Justinas Juodaitis (1899 m. lapkričio 22 d. Pavilktiniuose, Sintautų valsčiuje, Rusijos imperija – 1969 m. vasario 3 d. Kražiuose, Lietuvos TSR) – Telšių kunigų seminarijos profesorius, rektorius, vyskupijos valdytojas, kanauninkas, politinis kalinys.

Gimė 1899 m. lapkričio 22 d. Pavilktinių kaime. Buvo vyskupo Justino Staugaičio, sesers Petronėlės Juodaitienės sūnus. 1909–1913 m. mokėsi Sintautų pradinėje mokykloje, po to – Vilkaviškio gimnazijoje, kurios 5 klasę 1915 m. baigė Voroneže. Kunigų seminariją baigė Gižuose, 1923 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje.

1926 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, 1927–1931 m. buvo Telšių kunigų seminarijos dėstytojas ir dvasios vadovas. 1931–1933 m. studijavo Romoje ir apgynė teologijos daktaro laipsnį Seinų kunigų seminarijoje. Romoje apgynė teologijos daktaro disertaciją. Nuo 1926 m. gyveno Telšiuose. 1933–1946 m. vėl dėstė Telšių kunigų seminarijoje, 1941–1943 m. buvo inspektorius, nuo 1943 m. – rektorius.

Antrojo pasaulinio karo metu kanauninkas padėjo ir iš Hitlerio užimtos Klaipėdos plūstantiems pabėgėliams, ir nuo vokiečių besitraukiantiems rusų kareiviams, ir persekiojamiems žydams bei tarybiniams aktyvistams, partizanams, persekiojamiems kunigams. Po kaltinimų, grasinimų, tardymų J. Juodaitis 1945 m. rugpjūčio 26 d. buvo įformintas NKGB agentu ir jam suteiktas Telšiškio slapyvardis, tačiau saugumiečiams iš kanauninko pranešimų nebuvo jokios naudos. Per penkerius metus nuo užverbavimo jis parašė 8 visiškai neturinčius jokios operatyvinės reikšmės pranešimus.

1946 m. komunistinei valdžiai suėmus vyskupą Pranciškų Ramanauską, kanauninkas J. Juodaitis buvo Telšių vyskupijos valdytojas. 1946–1961 m. sovietinė valdžia trukdė normaliam Telšių vyskupijos darbui, todėl vyskupija valdyta kapitulinio vikaro teisėmis. Pirmuoju vyskupijos valdytoju tokiomis sąlygomis dirbo J. Juodaitis. Dvasininką suėmė 1949 m. gruodžio 20 d., išvežė į Vilnių, o čia suimtąjį tardė KGB papulkininkis Čelnokovas. 1950 m. rugsėjo 6 d. KGB Ypatingasis pasitarimas paskyrė J. Juodaičiui 25 metų bausmę. Kanauninką išvežė į Mordovijos Dubravlagą. 1957 m. dvasininkas grįžo į Lietuvą.

Vyskupui Petrui Maželiui 1965 m. atnaujinus vyskupijos Katedros kapitulą, J. Juodaitis pakeltas Kapitulos prelatu. Mirė dvasininkas Kražių altarijoje 1969 m. vasario 3 dieną. Palaidotas Kražių bažnyčios rūsyje.Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>