Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Markas Ravalomanana

Markas Ravalomanana

Markas Ravalomanana

Markas Ravalomanana (Marc Ravalomanana; g. 1949 m. gruodžio 12 d.) – Madagaskaro prezidentas nuo 2004 m. gegužės 6 d. iki 2009 m., kuomet nuverstas perversmo metu.

Gimė Madagaskaro sostinės Antananaryvo priemiestyje Imerinkasininoje, vedęs, turi 4 vaikus.
Daugiau « Markas Ravalomanana »

Markas Tvenas

Markas Tvenas

Markas Tvenas

Samuelis Langhornas Klemensas (angl. Samuel Langhorne Clemens), labiau žinomas slapyvardžiu Markas Tvenas, (angl. Mark Twain; 1835 m. lapkričio 30 d. Floridos miestelyje, Misūrio valstijoje – 1910 m. balandžio 21 d.) – amerikiečių rašytojas.

Semas Klemensas gimė Floridos miestelyje, Misūrio valstijoje, buvo trečias iš keturių išgyvenusių Džono ir Džeinės Klemensų vaikų. Ankstyvoj vaikystėj jo šeima persikraustė į Hanibalo miestelį, šis miestelis ir jo gyventojai aprašyti žymiausiuose Marko Tveno kūriniuose.
Daugiau « Markas Tvenas »

Marselis Daso

Marselis Daso

Marselis Daso

Marselis Daso (Marcel Dassault), pirmoji pavardė Marselis Blochas (Marcel Bloch) (1892 m. sausio 22 d. − 1986 m. balandžio 17 d.) − Prancūzijos aviacijos pramonininkas.
Daugiau « Marselis Daso »

Martinas Bormanas

Martinas Bormanas

Martinas Bormanas

Martinas Bormanas (vok. Martin Bormann, 1900 m. birželio 17 d. Halberštate – 1945 m. gegužės 2 d. Berlyne) – Trečiojo Reicho valstybinis ir politinis veikėjas, Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos kanceliarijos vadovas, „fiurerio asmeninis sekretorius“, reichsleiteris (1933), reichsministras be portfelio, artimiausias A.Hitlerio bendražygis, karo pabaigoje tapęs vienu įtakingiausiu reicho vadovų.

Niurnbergo tribunole už akių nuteistas mirties bausme.

Martinas Lindstromas

Martinas Lindstromas

Martinas Lindstromas

Martinas Lindstromas (ang. Martin Lindstrom; 1970 m.) – danų verslo patarėjas, prekės ženklų teorijos ir praktikos žinovas, lektorius.

Pirmąją bendrovę Martinas Lindstromas įkūrė būdamas vos 12 m. Vėliau pradėjo verslo patarėjo karjerą, konsultavo tokias bendroves kaip „Microsoft“, „Disney“, „American Express“, „Mercedes-Benz“, „Visa“, „Ericsson“, „Mars“, „Pepsi“ ir kitas.
Daugiau « Martinas Lindstromas »

Martynas Brakas

Martynas Brakas

Martynas Brakas

Martynas Brakas (1907 m. spalio 30 d. Jankaičiai, Klaipėdos apskr. – 2000 m. sausio 24 d. Sioux Falls, Pietų Dakotos valstija) – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas, istorikas. Dailininko Adomo Brako brolis.

Nuo 1911 m. gyveno Klaipėdoje. 1927 m. baigė Karalienės Luizės gimnaziją.
Daugiau « Martynas Brakas »

Martynas Liuteris

Martynas LiuterisMartynas Liuteris (vok. Martin Luther; tikrasis vardas – Martin Luder; 1483 m. lapkričio 10 d. Eislėbenas, Šventoji Romos imperija – 1546 m. vasario 18 d. Eislėbenas, Šventoji Romos imperija) – protestantiškosios reformacijos pradininkas, vienuolis augustinas, teologas, siekęs bažnyčios reformų išvengiant skilimo, jo Biblijos vertimas laikomas vienu svarbiausių Biblijos vertimų.

Martynas Liuteris, žmogus, kurio pasipriešinimas Romos katalikų bažnyčiai pradėjo protestantų reformaciją, gimė 1483 metais Eislėbene, Vokietijoje. Jis gavo gerą universitetinį išsilavinimą ir kurį laiką (turbūt tėvo siūlymu) studijavo
teisę. Tačiau mokslų nebaigė. 1505 m. įstojo į vienuolių augustinų ordiną. 1512 metais jis gavo teologijos daktaro laipsnį Vitenbergo universitete ir greitai perėjo ten dirbti.

Liuterio nepasitenkinimas bažnyčia kilo pamažu. 1510 metais jis buvo nukeliavęs į Romą ir pasibaisėjo Romos klerikalų parsidavėliškumu ir pasaulietiškumu. Tačiau svarbiausias dalykas, paskatinęs jo protestą, buvo indulgencijų pardavinėjimas. (Indulgencija — bažnyčios patvirtintas nuodėmių atleidimo raštas; jis galėjo sutrumpinti laiką, kurį nusidėjėlis turi praleisti skaistykloje.) 1517 m. spalio 13 d. Liuteris prikalė ant Vitenbergo bažnyčios durų savo garsiąsias “Devyniasdešimt penkias tezes”, kuriose griežtai pasmerkė bažnyčios parsidavėliškumą, o ypač indulgencijų pardavinėjimą. Savo “Devyniasdešimt penkių tezių” kopiją Liuteris nusiuntė arkivyskupui. Be to, tezės buvo atspausdintos ir išplatintos visame regione.
Daugiau « Martynas Liuteris »

Martynas Mažvydas

Martynas Mažvydas Vaitkūnas

Martynas Mažvydas Vaitkūnas

Martynas Mažvydas Vaitkūnas (apie 1520 m. – 1563 m. gegužės 21 d. Ragainėje, Mažoji Lietuva) – XVI a. – lietuvių rašytojas, pirmosios lietuviškos knygos – „Katekizmo“ autorius.

Martynas iš Mažvydų giminės, Vaitkaus sūnus. Pasak Z. Zinkevičiaus, M. Mažvydo raštų dialektologinės analizės duomenimis, M. Mažvydas gimė netoli Kauno. Kada gimė ir kokiam luomui priklausė – nežinoma. Spėjama, kad bus gimęs apie 1520 m. miestelėno šeimoje, tačiau vokiečių mokslininko P. G. Tyleno (Thielen) knygoje „Kultūra Prūsijos kunigaikščio Albrechto (1525–1568 m.) dvare“ (1953 m.) rašoma, kad M. Mažvydas į Karaliaučių atvyko kaip „jaunas lietuvių bajoras“. Bet savo teiginio autorius nepagrindė jokiu šaltiniu.
Daugiau « Martynas Mažvydas »

Martynas Počobutas

Martynas Počobutas

Martynas Počobutas

Martynas Počobutas-Odlianickis (brus. Марцін Пачобут-Адляніцкі, lenk. Marcin Poczobutt-Odlanicki; g. 1728 m. spalio 30 d. Salomenkos kaime Gardino paviete, dabartinis Gardino rajonas – 1810 m. vasario 7 d. Daugpilis) – SJ, LDK astronomas, matematikas ir švietėjas.

Martynas Počobutas gimė bajorų šeimoje. Baigė Gardino jėzuitų kolegiją. Jėzuitas nuo 1745 m. Nuo 1764 m. Vilniaus akademijos matematikos ir astronomijos profesorius. Baigė statyti astronominę observatoriją Vilniuje, pirmasis jos direktorius. Lenkiško leidinio „Gazeta Wileńska“ redaktorius 1774–1790 m.

Martynas Sederevičius

Martynas Sederevičius

Martynas Sederevičius

Martynas Sederevičius (1829 m. lapkričio 9 d. Lukšiuose – 1907 m. kovo 7 d. Sudarge) – Lietuvos kunigas, religinių raštų leidėjas, vertėjas, knygnešys (vadintas Knygnešių tėvu), lietuviškos spaudos platinimo organizatorius.

Gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje (ūkio valdomos žemės dydis siekė apie 63 ha). Tėvas vaikystėje Martyną mokė lietuviško rašto pagrindų. Baigęs Lukšių kunigo Antano Tatarės įsteigtą parapinę mokyklą, toliau mokėsi Marijampolės keturklasėje mokykloje, kurią baigus pradėjo globoti pusbrolis kunigas Antanas Martynaitis (Marcinskis), tuo metu dirbęs Varšuvos vyskupijoje.
Daugiau « Martynas Sederevičius »