Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Ro­mas Pakalnis

Ro­mas Pakalnis

Ro­mas Pakalnis

Romas Pakalnis (g. 1941 m. sausio 4 d. Kirkliuose, Utenos apskritis) – Lietuvos miškininkas ekologas, aplinkosaugininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas.

1958 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, 1963 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. 1963 m. Radviliškio miškų ūkio Šeduvos girininkijos miško technikas, 1964 m. Radvilonių girininkas. Jam vadovaujant pastatyta Radvilonių girininkija, prie Radvilonių pasodinta 12 ha eglių kultūrų. 1965 m. atliko privalomąją karo tarnybą SSRS kariuomenėje.

1966 m. Jonavos miškų ūkio miško ruošos punkto viršininkas. 1966–1969 m. studijavo LSSR MA Botanikos instituto aspirantūroje, 1971 m. biologijos mokslų kandidatas. 1970–1974 m. Botanikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1974–1981 m. Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vyresn. mokslinis bendradarbis, nuo 1981 m. laboratorijos vadovas. 1984–1989 m. dar ir Botanikos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 1989–2002 m. direktorius. Nuo 2001 m. VPU profesorius.

Nuo 1989 m. Vilniaus gamtos apsaugos draugijos pirmininkas, Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir I Sąjūdžio seimo narys. 1992–1997 m. Lietuvos švietimo tarybos pirmininkas. Nuo 1993 m. Lietuvos botanikų draugijos prezidentas. Nuo 1995 m. Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos vicepirmininkas, 1997–1999 m. šios konferencijos pirmininkas. Nuo 1997 m. Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas. 1998 m. vienas iš Gamtosaugos politikos klubo steigėjų ir jo pirmininkas. 2000–2008 m. Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys ir pirmininkas.

Nuo 2012 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas.

1981–1985 m. tarptautinės programos „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinio komiteto sekretorius. Nuo 1985 m. to komiteto pirmininko pavaduotojas. 1984 m. su bendradarbiais parengė Lietuvos kompleksinę gamtos apsaugos schemą. 1992 m. parengtos gamtosaugos koncepcijos, 1993 m. parengtos Lietuvos švietimo koncepcijos bendraautoris. 1998 m. kartu su bendraautoriais parengė LR Biologinės įvairovės išnaudojimo strategiją ir veiksmų planą, Lietuvos ekologinio švietimo koncepciją, Valstybinę aplinkos monitoringo programą, suredagavo Lietuvos profesinio rengimo Baltąją knygą, 1999 m. Ignalinos AE regiono specializuoto monitoringo programą, Lietuvos biologinės įvairovės šalies studijos programą, 2000 m. Lietuvos valstybinių parkų išvystymo projektą. 1996 m. Botanikos institutas pradėjo leisti mokslinį periodinį žurnalą „Botanica Lithuanica“, kurio kasmet išleidžiama 4 numeriai, jo vyr. redaktorius. Paskelbė per 170 straipsnių. Parašė ir išleido keletą knygų iš ekologijos, gamtos apsaugos, kraštotyros.

Dalyvavo pasitarimuose, simpoziumuose Vokietijoje, JAV, Čekijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Estijoje augalijos ir aplinkos apsaugos, biologijos įvairovės, kraštovaizdžio ir kt. klausimais, skaitė pranešimus. Atstovavo Lietuvai 1995 m. Europos gamtos apsaugos metų orgkomitete ir 1996 m. Tarpvyriausybiniame komitete JTO konferencijoje biologinės įvairovės klausimais. Dalyvavo atliekant svarbiausiųjų Lietuvos techninių projektų ekologines ekspertizes, vienas Pilaitės šiaurinės dalies detaliojo plano projekto autorių.Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>