Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Skaidrius Kandratavičius

Skaidrius Kandratavičius

Skaidrius Kandratavičius

Skaidrius Kandratavičius (g. 1973 m. sausio 4 d. Alytuje) – Lietuvos poetas, kunigas.

1991 m. baigė Alytaus Dainavos vidurinę mokyklą. 1991 m. dirbo anglų kalbos ir dailės mokytoju. 1992–1996 m. mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1996–2000 m. dėstė tikybą Kauno J. Jablonskio gimnazijoje. 1998 m. baigė VDU Katalikų teologijos fakultetą. 2000 m. gavo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį.

2002 m. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus įšventintas į kunigus. Dirbo vikaru Kauno Prisikėlimo, Vilijampolės šv. Juozapo, nuo 2004 m. pavasario – Kauno Gerojo Ganytojo, nuo 2005 m. birželio – Raseinių parapijose. Nuo 2005 m. rugpjūčio 31 d. – Paberžės ir Surviliškio parapijų klebonas.

Soboras

Soboras (rus. sobor) – svarbiausioji stačiatikių vyskupijos, vienuolyno ar kremliaus cerkvė.

Sodoma ir Gomora

Sodoma ir Gomora – legendiniai miestai prie Jordano žiočių ar Negyvosios jūros pakrantėje. Pasak Biblijos, Jahvė juos sudeginęs už palaidą žmonių gyvenimą, išsigelbėti leidęs tik Lotui su šeima.

Sofoklis

Sofoklis

Sofoklis

Sofoklis (gr. Σοφοκλης; 495 m. pr. m. e. netoli Atėnų, Kolone – 406 m. pr. m. e.) – žymiausias graikų tragikas, Atėnų pilietis, sukūręs apie 120 tragedijų, iš kurių išliko tik 7. Atėniečiai išrinko talentingąjį dramaturgą strategu, vėliau Sofoklis buvo išrinktas iždininku, be to, buvo medicinos dievo Asklepijo žynys.

Sofoklis gimė 495 m. pr. m. e. netoli Atėnų, Kolone – mieste, kurio vardą vėliau poetas įamžino savo tragedijose. Būdamas turtingo prekeivio sūnus, jis turėjo galimybes džiaugtis visais klestinčios Graikijos imperijos malonumais. Sukakus šešeriems, garsėjo savo grožiu ir puikiomis savybėmis, dėl to buvo išrinktas vadovauti berniukų chorui Salamino pergalės šventime. Nuo mažens Sofoklis buvo ugdomas ir mokomas muzikos ir poezijos meno.
Daugiau « Sofoklis »

Sokratas

Sokratas

Sokratas

Sokratas (Σωκράτης 469 m. pr. m. e. Alopekėje, netoli Atėnų – 399 m. pr. m. e.) – graikų filosofas, gyvenęs ir veikęs Atėnuose.

Gimė Alopekėje (netoli Atėnų) 469 m. pr. m. e. skulptoriaus ir pribuvėjos šeimoje. Jaunystėje Sokratas gavo gerą pradinį išsimokslinimą, o sulaukęs 18 metų tapo Atėnų piliečiu, davęs priesaiką laikytis įstatymų. Tolimesnis Sokrato gyvenimas nėra labai aiškus, egzistuoja įvairių versijų. Sokrato raštų neišliko. Apie jo teoriją žinoma iš Platono, Ksenofonto, Aristofano veikalų. Oficialiai jis buvo apkaltintas, kad negerbiąs tradicinių dievų ir tuo tvirkinąs jaunimą bei nuteistas mirti.
Daugiau « Sokratas »

Spartakas

Spartakas

Spartakas

Spartakas (109 m. pr. m. e. – 71 m. pr. m. e.) – vergas-gladiatorius, vadovavęs Spartako sukilimui, didžiausiam vergų sukilimui Senovės Romos istorijoje. Paties Spartako biografija beveik nežinoma, istoriniuose šaltiniuose aprašytas tik jo vadovaujamas sukilimas. Šio sukilimo dėka Spartakas tapo kovos su priespauda simboliu.
Daugiau « Spartakas »

Stanislavas Antanas Ščiuka

Stanislavas Antanas Ščiuka

Stanislavas Antanas Ščiuka

Stanislavas (Stanislovas) Antanas Ščiuka (lenk. Stanisław Antoni Szczuka; 1652 ar 1654 m. Liuboniči, Rečycos pavietas, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Abiejų Tautų Respublika – 1710 m. gegužės 19 d. Varšuva, Lenkijos karalystė, Abiejų Tautų Respublika) – šlėkta, didikas, politikas ir rašytojas. Kariškio Stanislavo ir Sofijos Špilevskos Neronovič sūnus, 1695 m. vasario 6 d. vedęs seniūno Jano Boguslavo Potockio dukrą – Konstanciją Mariją Aną Potocką. Teisėjas (1688 m.), Lenkijos-Lietuvos valstybių sąjungos pasiuntinys Prūsijos kunigaikštystėje 1690 m., Seimo maršalka 1698–1699 m., Lietuvos pakancleris 1699 m.
Daugiau « Stanislavas Antanas Ščiuka »

Stasys Girėnas

Stasys Girėnas

Stasys Girėnas

Stasys Girėnas (iki 1931 m. Stanislovas Girskis, 1893 m. spalio 4 d. Vytogaloje, Kaltinėnų valsčius – 1933 m. liepos 17 d. Soldine, Vokietija) – Lietuvos ir JAV aviatorius, 1933 m. kartu su Steponu Dariumi lėktuvu „Lituanica“ perskridęs Atlantą.

Buvo jauniausias iš šešiolikos vaikų, iš kurių dvylika mirė. 1904 m. neteko tėvo, 1908 m. – ir motinos. 1910 m. su broliu Petru išvyko į JAV, kur jau gyveno vyriausiasis brolis Jonas ir dvi pusseserės. Čikagoje juos priėmė pusseserė Agnietė Gilienė. Trejetą metų pasimokęs pradžios mokykloje, dirbo pasiuntiniu spaustuvėje, netrukus išmoko spaustuvininko amato. Įsigijo dviratį, motociklą, vėliau – motorinį laivelį, talpinantį 12 žmonių, plukdydavo pageidaujančius po Mičigano ežerą. Greitai jo dėmesį atkreipė pati moderniausia susisiekimo priemonė – lėktuvai.
Daugiau « Stasys Girėnas »

Stasys Matijošaitis

Stasys Matijošaitis

Stasys Matijošaitis

Stasys Matijošaitis-Esmaitis (1877 m. lapkričio 15 d. Kraujučių viensėdyje netoli Padrečių, Veiverių valsčius – 1949 m. vasario 6 d. Kaune) – pedagogas, žurnalistas, literatas, kultūros ir politikos veikėjas.

Mokėsi Veiverių pradžios mokykloje, 1897 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Daugiau « Stasys Matijošaitis »

Stasys Nastopka

Stasys Nastopka

Stasys Nastopka

Stasys Nastopka (1881 m. birželio 19 d. Rinkuškiai, Biržų valsčius, Rusijos imperija – 1939 m. spalio 19 d. Biržai, palaidotas Rinkuškių kapinėse) – Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas.
Daugiau « Stasys Nastopka »