Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Lamaizmas

Lamaizmas – tibetiškasis budaizmas, susiformavęs Tibete.

Krivis

Krivis – vyriausiasis baltų žynys.

Krišna

Krišna – induistų piemenų dievas, populiariausias Višnos avatara (įsikūnijimas), tikriausiai istorinis asmuo, vėliau sudievintas.

Krikščionys evangelikai

Krikščionys Evangelikai – protestantų religinė bendruomenė, praktikuojanti suaugusiųjų krikštą.

Koranas

Koranas – pagrindinė musulmonų šventoji knyga – vadinamasis Alacho apreiškimas Mahometui. Koraną sudaro 114 skyrių. Didesnioji Korano dalis yra rimuota proza.

Kontempliacija

Kontempliacija – didelis susikaupimas, susimąstymas, susitelkimas, meditacija.

Karma

Karma (skr. karma – veiksmas, poelgis) – viena svarbiausių indų religinės filosofijos sąvokų, reiškianti žmogaus veiksmų per jo eilinę egzistenciją visumą, nulemiančią jo artimiausią persikūnijimą.

Kama

Kama – indų meilės dievas. Vedų tekstai nusako Kamą kaip „savaime gimusį“, išėjusį iš Brahmos širdies.

Kalėdojimas

Kalėdojimas – katalikų dvasininkų lankymasis savo parapijiečių namuose per kalėdinį laikotarpį.

Juodasis akmuo

Juodasis Akmuo – musulmonų šventenybė – akmuo, įmūrytas jų pagrindinės šventyklos Kaabos (Meka) sienoje.