Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Konradas Cūzė

Konradas Cūzė

Konradas Cūzė

Konradas Cūzė (vok. Konrad Zuse, 1910 m. birželio 22 d. Berlyne – 1995 m. gruodžio 18 d. Hünfeld’e, netoli Fuldos) – vokiečių inžinierius, neoficialus pirmojo šiuolaikinius principus turinčio kompiuterio sukūrėjas, pirmosios algoritminės kalbos autorius, skaitmeninės visatos idėjos pradininkas.
Daugiau « Konradas Cūzė »

Konradas I Mazovietis

Konradas I Mazovietis

Konradas I Mazovietis

Konradas I Mazovietis (lenk. Konrad I Mazowiecki, 1187 m. ar 1188 m. – 1247 m. rugpjūčio 31 d.) – nuo 1202 m. Mazovijos ir Kujavijos, 1229–1232 m. ir 1241–1243 m. Krokuvos kunigaikštis.

Kilęs iš Piastų dinastijos. Lenkijos kunigaikščio Kazimiero II Teisingojo sūnus. Brolis Lešekas Baltasis.
Daugiau « Konradas I Mazovietis »

Konstantinas Didysis

Konstantinas DidysisKonstantinas Didysis (kitaip Konstantinas I, lot. Constantinus I Magnus; Flavius Valerius Constantinus; g. apie 272 m. vasario 17 d. – m. 337 m. gegužės 22 d.) – Romos imperijos imperatorius 324–337 m.

Konstantinas Didysis buvo pirmasis krikščioniškasis Romos imperatorius. Priėmęs krikščionybę ir skatindamas jos plitimą, jis suvaidino svarbų vaidmenį, transformuojant ją iš persekiojamos saujelės žmonių tikėjimo į Europoje dominuojančią religiją.

Konstantinas gimė apie 280 m. Naise, buvusioje Jugoslavijoje. Jo tėvas buvo aukšto rango kariškis, ir Konstantinas praleido jaunystę Nikomedijoje, imperatoriaus Diokletiano rūmuose. 305 metais Diokletianas atsižadėjo sosto, ir Konstantino tėvas, Konstancijus tapo vakarinės Romos imperijos pusės valdovu. Kitais metais, Konstancijui mirus, kariai paskelbė Konstantiną imperatoriumi. Tačiau kai kurie generolai tam nepritarė ir prasidėjo ilgi pilietiniai karai. Jie baigėsi 312 metais, kai Milviano Tilto mūšyje prie Romos Konstantinas sumušė savo likusį varžovą Maksentijų.
Daugiau « Konstantinas Didysis »

Konstantinas Stanislavskis

Konstantinas Stanislavskis

Konstantinas Stanislavskis

Konstantinas Stanislavskis (rus. Константин Сергеевич Станиславский; 1863 m. sausio 17 d. Maskva – 1938 m. rugpjūčio 7 d. Maskva) – rusų aktorius, režisierius, mokytojas ir vienas iš Maskvos dailės teatro įkūrėjų. Sugalvojo savitą aktorių rengimo metodą paplitusį visame pasaulyje, vadinamą tiesiog Stanislavskio sistema.

Konstantinas gimė garsioje Rusijos pirklių Aleksėjevų šeimoje. Jis buvo Konstantinas Sergėjevičius Aleksėjevas. Tik vėliau, 1884 m., rusų aktorius pradėjo vadintis savo sceniniu vardu – „Stanislavskis“. Vaikystėje Stanislavskis domėjosi cirku, baletu, lėlių teatru. Nusprendęs tapti aktoriumi jis susidūrė su viena problema – to meto aukšto luomo žmonės Rusijoje, skirtingai nei visoje Europoje, aktoriaus profesiją priskyrė žemesniesiems luomams. Nepaisant to, jis įstojo Maskvos teatro mokyklą.
Daugiau « Konstantinas Stanislavskis »

Konstantinas Velička

Konstantinas Velička

Konstantinas Velička

Konstantinas Velička (rus. Константин Иванович Величко, lenk. Konstanty Wieliczko; 1856 m. birželio 1 d. Belgorodo srityje – 1927 m. gegužės 15 d. Leningrade – rusų inžinierius generolas, vienas iš rusų fortifikacijos mokyklos įkūrėjų.

Kilęs iš dvarininkų luomo. 1875 m. baigė Nikolajaus inžinierių mokyklą (dabar Karo inžinerinis technikos universitetas Sankt Peterburge, 1881 m. – Inžinerinę akademiją, kurioje liko dirbti dėstytoju. 1883 m. lankė paskaitas Berlyno universitete, sėmėsi praktinės veiklos Vakarų Europoje. 1890 m. Sankt Peterburge tapo profesoriumi. Darbą akademijoje derino su plačia praktine veikla, buvo nariu daugelyje komisijų, sprendžiančių pagrindinius valstybės gynimo karinius inžinerinius klausimus.
Daugiau « Konstantinas Velička »

Konstantinas von Neiratas

Konstantinas von Neiratas

Konstantinas von Neiratas

Konstantinas von Neiratas (vok. Konstantin Freiherr von Neurath, 1873 m. vasario 2 d. Faihingene – 1956 m. rugpjūčio 14 d.) – baronas, vokiečių diplomatas, reicho užsienio reikalų ministras (1932–1938 m.), SS obergrupenfiureris, Bohemijos ir Moravijos reichsprotektorius (1939–1943 m.). Vienas Niurnbergo proceso teisiamųjų.
Daugiau « Konstantinas von Neiratas »

Kontempliacija

Kontempliacija – didelis susikaupimas, susimąstymas, susitelkimas, meditacija.

Koranas

Koranas – pagrindinė musulmonų šventoji knyga – vadinamasis Alacho apreiškimas Mahometui. Koraną sudaro 114 skyrių. Didesnioji Korano dalis yra rimuota proza.

Kornelijus Platelis

Kornelijus Platelis

Kornelijus Platelis

Kornelijus Platelis (g. 1951 m. sausio 22 d. Šiauliuose) – Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, valsybės veikėjas.

Baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Kelerius metus dirbo įvairiose Druskininkų statybos organizacijose.

1991–1993 m. ėjo Lietuvos kultūros ir švietimo ministro pavaduotojo pareigas, buvo Sevilijos pasaulinės parodos Lietuvos ekspozicijos generalinis komisaras. Vėliau buvo Druskininkų mero pavaduotojas, Lietuvos savivaldybių asociacijos pirmininko pavaduotojas. 1996–1998 m. vadovavo „Vagos“ leidyklai.
Daugiau « Kornelijus Platelis »

Kostas Stiklius

Kostas Stiklius

Kostas Stiklius

Kostas Stiklius (1880 m. gruodžio 25 d. Liepalotuose, Vilkaviškio apskritis – 1962 m. vasario 24 d. Krekenavoje, Panevėžio rajonas) – liaudies švietėjas, spaudos darbuotojas, knygnešys.

Skaityti ir rašyti išmokė tėvas, toliau lavinosi savarankiškai. Susipažinęs su knygnešiais (Motiejumi Baltūsiu ir kt.) ir iš jų gavęs tuo laiku draudžiamos spaudos lietuviškais rašmenimis, vakarais skaitydavo suaugusiems. Pradėjo pats siųsti korespondencijas ir eilėraščius į Prūsijoje spausdinamus laikraščius. Vėliau pats pradėjo iš Prūsijos parsigabenti ir platinti draudžiamą spaudą ir atsišaukimus. 1899 m. kalintas už dalyvavimą „Sietyno“ draugijos veikloje.
Daugiau « Kostas Stiklius »