Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Petras Būtėnas

Petras Būtėnas

Petras Būtėnas

Petras Būtėnas (1896 m. birželio 27 d. Dovydai, Joniškėlio valsčius – 1980 m. spalio 4 d. Bostonas. Palaidotas Toronte, 1996 m. palaikai perlaidoti Panevėžyje) – Lietuvos kalbininkas, visuomenės veikėjas.

Brolis Julijonas Būtėnas. 1919–1923 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. Nuo 1920 m. studijavo Aukštuosiuose kursuose, nuo 1922 m. – Lietuvos universitete, 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. K. Būgos, J. Jablonskio, J. Balčikonio mokinys.
Daugiau « Petras Būtėnas »

Petras Čėsna

Petras Čėsna

Petras Čėsna

Petras Povilas Čėsna (g. 1945 m. vasario 20 d. Raseiniuose) – inžinierius, Lietuvos baldų pramonės ir politinis veikėjas.

1959–1963 m. mokėsi Raseinių vidurinėje mokykloje, 1963–1965 m. Klaipėdos politechnikume, 1966–1972 m. Kaliningrado technikos institute, 1973–1977 m. studijavo Vilniaus universitete, pramonės planavimo inžinierius.
Daugiau « Petras Čėsna »

Petras Cvirka

Petras Cvirka

Petras Cvirka

Petras Cvirka (1909 m. kovo 25 d. Klangiuose, Veliuonos valsčius – 1947 m. gegužės 2 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, politinis veikėjas.

Gimė Klangiuose, Veliuonos valsčiuje, mokėsi Kauno meno mokykloje (1926–1930 m.), 1931–1932 m. gyveno Paryžiuje. 1934 m. priimtas į Lietuvių rašytojų draugiją. 1940 m. įstojo į komunistų partiją, dalyvavo Liaudies Seimo delegacijoje į Maskvą, vėliau – LSSR AT deputatas. Karo metu pasitraukė į Rusiją. Buvo LSSR rašytojų sąjungos pirmininkas, redagavo žurnalą „Pergalė“. Palaidotas Rasų kapinėse.

Slapyvardžiai: Cvingelis, Cezaris llokys, J. K. Pavilionis, K. Cvirka, Kanapeikus, Kazys Gerutis, Klangis, Klangis Petras, Klangių Petras, L. P. Cvirka, Laumakys, P. Cvinglis, P. Cvirka-Rymantas, P. Gelmė, P. Veliuoniškis, Petras Serapinas, S. La.

Petro Cvirkos žmona – tapytoja Marija Cvirkienė.

Petras I

Petras I

Petras I

Petras I Didysis (1672 m. birželio 9 d. Maskvoje – 1725 m. vasario 8 d. Peterburge) – caro Aleksejaus ir jo antrosios žmonos Natalijos Nariškinos sūnus, buvęs Rusijos caras nuo 1682 m., ir pirmasis Rusijos imperatorius 1721 – 1725 m.

Petras I visuotinai laikomas vienu žymiausiu Rusijos carų. Jo vykdyta pertvarkymo politika pradėjo naują Rusijos istorijos epochą.

Petras I gimė 1672 m. Maskvoje ir buvo vienintelis caro Aleksejaus Michailovičiaus bei jo antrosios žmonos Natalijos Nariškinos sūnus. Petrui I dar nebuvo nė ketverių metų, kai mirė jo tėvas. Kadangi Aleksejus dar turėjo trylika vaikų su savo pirmąja žmona, nenuostabu, kad prasidėjo ilga ir kartais įnirtinga kova dėl sosto paveldėjimo. Kartą jaunasis Petras I net turėjo bėgti, gelbėdamas gyvybę. Kelerius metus Petro I pusseserė Sofija buvo regentė ir tik 1689 m., kai Petro I padėtis tapo palyginti saugi, ji buvo atleista iš šių pareigų.
Daugiau « Petras I »

Petras Raslanas

Petras Raslanas

Petras Raslanas

Petras Raslanas (rus. Пётр Раслан) (g. 1914 m. kovo 25 d. Rygoje, Rusijos imperija) – TSRS valstybės saugumo Lietuvoje veikėjas, vienas iš Rainių žudynių iniciatorių ir organizatorių.

Gimė 1914 m. kovo 25 d. Rygoje. 1931 m. įstojo į komjaunimą. 1938 m. įstojo į Lietuvos komunistų partiją, tačiau tais pačiais metais nuteistas 5 metų kalėjimo už antivalstybinę veiklą. Sovietams okupavus Lietuvą buvo paleistas, nuo 1940 m. birželio 20 d. tapo čekistu.
Daugiau « Petras Raslanas »

Petras Variakojis

Petras Variakojis

Petras Variakojis

Petras Variakojis (g. 1957 m. gegužės 11 d. Kaune) – lietuviško cirko artistas-klounas, oro gimnastas (karjeros pradžioje), dresuotojas. Seniausios Lietuvos cirko artistų dinastijos atstovas. Vienintelio Lietuvoje profesionalaus „Baltijos cirko“ įkūrėjas ir direktorius.

1976 m. baigė Maskvos estrados ir cirko meno mokyklą. Cirko arenoje debiutavo su oro gimnastikos numeriu „Oro skrydis“ (atlikdavo 5 gimnastai). Netrukus vedė tos pačios cirko mokyklos auklėtinę Olgą – dviračių figūristę.
Daugiau « Petras Variakojis »

Petronėlė Orintaitė

Petronėlė Orintaitė

Petronėlė Orintaitė

Petronėlė Orintaitė-Janutienė (1905 m. vasario 18 d. Liepalotuose, Lukšių valsčius – 1999 m. gruodžio 16 d. Los Andžele, JAV) – Lietuvos pedagogė, poetė, prozininkė, visuomenės veikėja.

Lankė Keturnaujienos pradžios mokyklą. 1925 m. baigė Vilkaviškio gimnaziją. 1929 m. baigė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą.
Daugiau « Petronėlė Orintaitė »

Pijus IX

Pijus IX

Pijus IX

Pijus IX (lot. Pius PP. IX, it. Pio Nono, tikrasis vardas: it. Giovanni Maria Mastai-Ferretti, 1792 m. gegužės 13 d. – 1878 m. vasario 7 d.) – palaimintasis popiežius, 255-as katalikų bažnyčios vadovas, tarnystę ėjęs nuo 1846 m. birželio 16 d. iki 1878 m. vasario 7 d. Šiuolaikinės Romos teisių ir privilegijų sistemos kūrėjas.

Giovanni Ferretti gimė 1792 m. gegužės 13 d. Senigalijoje (Italija). Studijavo Volterre Toskanos kolegijoje, vėliau teologiją Romoje. Kunigu įšventintas 1819 m. 1823 m. – 1825 m. dalyvavo katalikiškose misijose, Čilėje ir Peru. 1827 m. paskirtas Spoleto arkivyskupu. 1840 m. Ferretti tapo kardinolu.
Daugiau « Pijus IX »

Piotras Jakiras

Piotras Jakiras

Piotras Jakiras

Piotras Jakiras (rus. Пётр Ионович Якир, 1923 m. sausio 20 Kijevas – 1982 m. lapkričio 14 d. Maskva) – rusų disidentas, istorikas.

Kaip J. Jakiro sūnus 1937-1956 kalintas lageriuose. Nuo 1962 m. dirbo TSRS mokslų akademijos Istorijos institute, skaitė paskaitas apie stalinizmo nusikaltimus. Prisidėjo prie disidentų judėjimo, 1969 m. su kitais įkūrė Žmogaus teisių gynimo TSRS iniciatyvinę grupę. Per jį Maskvos ir Lietuvos disidentai palaikė ryšį su Vakarais. 1972 m. suimtas, 1973 m. nuteistas 3 m. kalėti ir 3 m. tremties. Tardymo metu bendradarbiavo su KGB, per teismą prisipažino esąs kaltas; remiantis jo parodymais mėginta diskredituoti disidentų judėjimą. 1974 m. paleistas.

Piotras Kropotkinas

Piotras Kropotkinas

Piotras Kropotkinas

Piotras Aleksejevičius Kropotkinas (rus. Пётр Алексеевич Кропоткин; 1842 m. gruodžio 9 d. – 1921 m. vasario 8 d.) – kunigaikštis, vienas iš pirmųjų Rusijos anarchistų ir vienas iš pirmųjų anarcho-komunizmo šalininkų.

Dėl savo titulo ir reikšmingumo kaip anarchistas vėlyvajame XIX ir ankstyvajame XX amžiuose Piotras Kropotkinas buvo žinomas kaip „Anarchistų kunigaikštis“. Parašė daugybę knygų, brošiūrų ir straipsnių.

Žymiausi darbai – „Duonos užkariavimas“, „Laukai, Fabrikai ir Dirbtuvės“, „Abipusė Pagalba: Evoliucijos Faktorius“.

Piotras Kropotkinas taip pat prisidėjo prie Encyclopædia Britannica (1911 m).

Kropotkinas pareiškė, kad biologai pervertina konkurenciją ir savo knygoje „Abipusė pagalba“ pateikė daug pavyzdžių, kaip organizmai laimi kooperuodami su kitais.