Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Heinrichas Himleris

Heinrichas Himleris

Heinrichas Himleris

Heinrichas Himleris (vok. Heinrich Luitpold Himmler, 1900 m. spalio 7 d. – 1945 m. gegužės 23 d.) – SS reichsfiureris, nacistinės Vokietijos vidaus reikalų ministras, slaptosios policijos (Gestapo 1934–1936 m.), vėliau RSHA (Saugumo valdybos) viršininkas, vyriausias III Reicho „juodasis magas“ ir naujos nacių religijos kūrėjas.

Svarbiausias Holokausto organizatorius, kuriam buvo pavaldžios visos koncentracijos ir mirties stovyklos. Jis buvo vienas iš žydų žudynių iniciatorių ir subordinacijos grandinėje – galutinis už jas atsakingas asmuo.

Karo pabaigoje Himleris bandė vesti derybas su įvairiomis užsienio šalimis, taip pat ir su JAV, dėl savo neliečiamybės ir vaidmens pokarinėje naujoje Vokietijos vyriausybėje. Tačiau derėtis su juo buvo atsisakyta. Iki pat pabaigos tikėjo, kad okultinės jėgos padės arijų rasei pasiekti pasaulinio viešpatavimo.

1945 m. persirengęs eiliniu kareiviu bandė slapstytis, bet buvo anglų suimtas. Apžiūros metu nusižudė: nusinuodijo perkąsdamas burnoje paslėptą kalio cianido ampulę. Užkastas nežymėtame kape, kurio tiksli vieta dabar nėra žinoma.Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>