Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Jonas Činga

Jonas Činga

Jonas Činga

Jonas Činga (g. 1914 m. gruodžio 10 d. Meškalaukyje, Joniškėlio valsčiuje, Biržų apskrityje – 2009 m. spalio 8 d. JAV) – agronomas, pramonininkas, visuomeninės veikėjas, mecenatas, ateitininkas.

1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją (IX laida). 1938 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Studijuodamas akademijoje priklausė ateitininkų klubui „Algimantas“, buvo valdybos narys.

Tauragės, Eržvilko, Skaudvilės, Raseinių apskričių agronomas. Mokytojavo Tauragės, vėliau Betygalos žemės ūkio mokyklose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. – į Kanadą. Nuo 1950 m. Kanados lietuvių sąjungos Vinipego skyriaus pirmininkas. Nuo 1951-1963 m. Ateitininkų sendraugių skyriaus, 1951-1953 m. Kanados lietuvių bendruomenės Vinipego apylinkės pirmininkas.

Nuo 1963 m. gyveno JAV, Los Andžele, CA. 1963–1964 m. JAV lietuvių bendruomenės Los Andželo apylinkės pirmininkas, vėliau Vakarų apygardos narys, pirmininkas; JAV LB Krašto valdybos narys. Kelis metus buvo Lietuvos vyčių kuopos, LF Los Andželo komiteto pirmininkas. Bendradarbiavo Lietuviškojoje enciklopedijoje, rašė žemdirbystės ir augalinkystės klausimais. Ateitininkijos rėmėjas JAV bei Europoje, ateitininkiškos programos vadovų mecenatas.

1996 m. antroje pusėje įsteigė Aldonos ir Jono Čingų vardo fondą (kapitalas – 100 000 JAV dolerių, fondo pirmininkas – Jonas Endriukaitis). Remia Pietryčių Lietuvos švietimą (mokyklas, bibliotekas, organizuoja įvairias ekskursijas moksleiviams).

Jonas Činga buvo vedęs; žmona Aldona.Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>