Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Jurgis Jankus

Jurgis Jankus

Jurgis Jankus

Jurgis Jankus (1906 m. rugpjūčio 9 d. Biliūnai, Baisogalos valsčius – 2002 m. birželio 12 d. Ocean City prie Vašingtono; palaidotas Ročesteryje, JAV) – Lietuvos rašytojas.

Mokėsi 1925-1927 m. Kėdainių ir 1927-1929 m. Šiaulių mokytojų seminarijose. 1929 m. Lietuvos universitete studijavo germanistiką ir pedagogiką. Vėliau dirbo mokytoju kaimo mokyklose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1950 m. persikėlė į JAV, dirbo fabrikuose Ročesteryje. 1991 m. rudenį rašytojas pirmą kartą po daugelio metų atvyko į Lietuvą. Buvo surengta daug susitikimų, literatūros vakarų, kuriais jis buvo labai patenkintas. Gale gyvenimo gyveno pas sūnaus našlę Redford, Michigan.

Rašytoją išgarsino du romanai. Romane „Egzaminai“ vaizduojama mokytojų seminariją baigusių jaunuolių savarankiško gyvenimo pradžia, romane „Be krantų“ – kaimo mokytojo egzistencinis vienišumas. Buvo parašęs ir trečią romaną „Jeronimas“, kurio rankraštis liko ir pražuvo Lietuvoje. Emigracijoje sukurtuose kūriniuose vaizduojamas XX a. Lietuvos gyvenimas, atskleidžiama žmogaus būties dramatizmas per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį karus, sovietinę okupaciją, emigrantų gyvenimas, jų aistros, doriniai nuopuoliai. Pasakojimų knygoms būdingi įvairių žanrų (apsakymas, apysaka, feljetonas, sakmė, legenda) bruožai. Išleido knygų vaikams, sukūrė dramų („Audronė“, pastatyta išeivijoje Kanadoje ir JAV, „Peilio ašmenimis“ 1967 m.) Jo kūryba išsiskiria savita realizmo ir fantazijos sampyna, intriguojančiu veiksmu, gyvais dialogais, dvasingumu.

Periodikoje, daugiausia laikraštyje „Draugas“ paskelbė straipsnių, esė. Kūrinių išversta į anglų, vokiečių, latvių kalbas.Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>