Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Mikalda

Mikalda

Mikalda

Mikalda – Sabos (dabar Jemeno teritorija) karalienė, tryliktoji žydų pranašė, gyvenusi VI a. pr. Kr. Pokalbiuose su tuometiniu žydų karaliumi Saliamonu, Mikalda pranašavo apie būsimojo Mesijo atėjimą į Žemę, bei ženklus, liudijančius besiartinančią visuotinio teismo dieną (pasaulio pabaigą) maždaug 2000 metais po Mesijo nukryžiavimo.

Sabos karalystė buvo galinga valstybė Arabijos pusiasalyje (dabar Jemenas) ir tiekė kvapiąsias dervas Egiptui, Graikijai, Romai ir Vidurio Azijai. Antikos geografai šį kraštą vadino Laimingąja Arabija. IV a. pradžioje Sabos karalystė neatsilaikė prieš Chimjaritų karalystę ir tapo jos dalis. Taip baigėsi karalienės Mikaldos išgarsintos valstybės egzistavimas.

Tačiau 900–450 m. pr. Kr. ši valstybė klestėjo. Manoma, kad didžiausias pajamas šalis gaudavo iš smilkalų prekybos, kurią vystė prekiaudama su Indija, Rytų Afrika, Mesopotamija, Sirija ir Egiptu.

Sabos karalienė Mikalda turėjo stebuklingą pranašavimo galią. Anot legendos, Mikalda per savo pasiuntinę už labai didelę kainą knygas pasiūlė įsigyti Romos imperatoriui. Kiti tekstai byloja, kad knygos buvo bandomos parduoti daug vėliau, jau po karalienės Mikaldos mirties.

Mikaldos gyvenimo istorija perpinta įvairiomis legendomis. Nepaisant senuosiuose raštuose minimų pasakojimų, apie šią garsią ir išmintingą moterį žinių išlikę nedaug. Tyrėjams sunku suvokti, kaip gali būti, kad toks istorijoje svarbus žmogus apie save paliko tiek mažai istorinių šaltinių? Teigiama, kad Mikaldos senelis ir tėvas buvo paskutiniai vyrai, valdę šalį. Mikaldos tėvas, būdamas mirties patale, paskyrė savo žmoną Ismenės sosto įpėdine. Po motinos mirties sostą paveldėjo Mikalda.

Nors apie karalienę Mikaldą žinoma mažai, tačiau išliko rašytinių pasakojimų, kuriuose teigiama, kad savo mistiniais darbais ši moteris žavėjo dar viduramžių krikščionis, kuriems ji buvo dieviškosios išminties įsikūnijimas.

Mikaldos pranašystės

Mikaldos pranašystės buvo surašytos devyniose knygose, iš kurių išliko tik trys. Beje, dauguma jos pranašysčių išsipildė. Ateities įvykius Mikalda nusakė Jeruzalės karaliui Saliamonui, o jųdviejų pašnekesius užrašė pastarojo raštininkai. Pranašė troško, kad šie raštai išliktų iki pasaulio pabaigos…

 • Mikalda dar VI a. pr. Kr. išpranašavo, kad Jėzus Kristus bus nukryžiuotas. Dėl to, kad nukryžiavo Jėzų, žydų karalystė išnyks visiems laikams.
 • Sabos karalienė teigė, kad žmonės pasidarys pikti, kariaus vieni su kitais, sūnus pakels ranką prieštėvą, brolis prieš brolį ir t. t.
 • Pranašė sakė, kad žmonės už savo nuodėmes bus baudžiami. Dievas, užrūstintas žmonijos nedorų poelgių, baus nepritekliais, liūtimis, sausromis, potvyniais ir kitomis stichinėmis nelaimėmis.
 • Ji tikino, kad ateis metas, kai žemėje bus tiek žmonių, kad visiems bus sunku išgyventi. Žmonės migruos iš vienų vietų į kitas, ieškodami vis kitos žemės, galinčios juos išmaitinti.
 • Mikalda teigė, kad pasaulio pabaiga bus praėjus maždaug 2 000 metų po Kristaus nukryžiavimo.
 • Buvo pranašaujama, kad prieš ateinant paskutiniojo teismo dienai vyks stebuklai. Pirmasis – visos gyvos būtybės pradės krauju prakaituoti. Antrasis – saulė pradės tekėti po tris kartus iš Vakarų. Trečiasis – saulė, mėnulis ir žvaigždės pradės raudonai šviesti. Ketvirtasis – žemė pradės vietomis degti, vietomis griūti. Penktasis – kalnai ir pakalnės susilygins, o žmonės vaikščios kupini baimės, nesuvokdami, kur jie esą.
 • Paskutinysis ženklas, pranašaujantis pasaulio pabaigą, būsiąs tas, kad iš tamsybių pradės šviesti saulė, o per vidurį jos pasirodys penkios žvaigždės. Kai tik žmonės tą saulę ir žvaigždes pamatys, tuoj visi likusieji gyvieji mirs.
 • Karalienė tikino, kad Dievo paskutiniojo teismo dieną visi mirę sutvėrimai prisikels iš mirusiųjų ir pagal savo poelgius bus teisiami. Tie, kurie nedorais keliais vaikščiojo, bus pasmerkti amžinajai prapulčiai.


Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>