Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Robertas Grigas

Robertas Grigas

Robertas Grigas

Robertas Grigas (g. 1960 m. kovo 2 d. Leipalingyje) – Lietuvos kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis.

Nuo 1976 m. dalyvavo Eucharistijos bičiulių veikloje, blaivybės sąjūdyje. 1978–1982 m. studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Su kitais leido ir platino žurnalą „Vytis“, bendradarbiavo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje, laikraštyje „Aušra“, juos platino.

1982–1984 m. tarnavo TSRS kariuomenėje, viešai atsisakė duoti TSRS kario priesaiką. 1985–1988 m. studijavo pogrindinėje kunigų seminarijoje, 1987 m. slapta įšventintas kunigu. 1987 m. rugpjūčio 23 mitinge Vilniuje pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą. Už antitarybinę veiklą persekiotas. Nuo 1988 m. dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Per 1991 m. sausio 13 d. įvykius Parlamente aukojo Mišias. Nuo 1997 m. Lietuvos Caritas federacijos generalinis direktorius. Dirba sielovados darbą Ateitininkų federacijoje, bendradarbiauja katalikų spaudoje.

Nuo 1975 m. rašė (slapyvardis Rasūnas, Skaidrūnas, Rūtautas), savilaida leido ir nelegaliai platino eilėraščių rinkinius „Benamės svajos“ (išl. 1988 m.), „Kelias Lietuvon“, „Katakombų gėlės“, „Marijos ašara“, parašė atsiminimus apie armiją „Rekrūto atsiminimai“ (1993 2 leid. 1999 m.).Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>