Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Bronius Lazdynas

Bronius Lazdynas

Bronius Lazdynas

Bronius Lazdynas (g. 1925 m. lapkričio 2 d. Kirdonyse, Pabiržės valsčius) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, rašytojas.

Mokėsi Pasvalio gimnazijoje, bet nebaigė, nes 1944 m. lapkričio mėn. paimtas į okupacinę TSRS kariuomenę, iki 1945 m. balandžio mėn. tarnavo mokomajame 44–ąjame atsargos šaulių pulke Baltarusijos Vietrino mieste. Nuo 1945 m. balandžio 26–ojo atskirojo naikintojų prieštankinio diviziono pabūklininkas Vokietijoje, mūšiuose dėl Berlyno.

1945 m. birželio – rugpjūčio mėn. tarnavo okupacinėje kariuomenėje Kyfhauzerio mieste, vėliau Rusijoje – Klincuose ir Brianske, nuo 1946 m. gegužės mėn. Pabradėje, seržantų mokykloje, nuo 1947 m. gegužės – Vilniuje, 1950 m. kovo mėn. paleistas į atsargą. Nuo 1950 m. kovo mėn. LLKJS Biržų apskrities komiteto instruktorius, skyriaus vedėjas, nuo 1950 m. liepos mėn. Biržų rajoninio laikraščio „Biržiečių tarybinis žodis“ ir laikraščio „Raudonasis artojas“ literatūrinis darbuotojas, nuo 1951 m. sausio mėn. Šiaulių srities laikraščio „Raudonoji vėliava“ korespondentas, nuo 1951 m. gegužės 1 d. Parovėjos MTS laikraščio „Kolūkiečių draugas“ redaktorius. 1951 m. baigė Biržų suaugusių vidurinė mokyklą, 1952–1954 m. studijavo Vilniaus partinėje mokykloje, vėliau teisę Vilniaus universitete. 1954–1958 m. kovo mėn. Kretingos rajono laikraščio „Stalinietis“ redaktorius, atleistas po publikacijos apie Užgavėnių šventę Kretingoje. 1958–1959 m. „Valstiečių laikraščio“ korespondentas Klaipėdos zonai. 1959–1961 m. Palangos poilsio namų „Gintaras“ direktorius, vėliau Klaipėdos jūrų žvejybos laivyno plaukiojančios bazės „Tarybų Lietuva“, jai sudegus – plaukiojančios bazės „Primorskas“ darbuotojas, kartu laikraščių „Lietuvos žvejys“, „Tiesa“ korespondentas. Už nacionalizmo pasireiškimus pašalintas iš TSKP. Nuo 1967 m. Šiaulių, nuo 1974 m. Kaišiadorių statybos ir kitų organizacijų ekonomistas, normuotojas.

Parašė novelių, publicistikos straipsnių. Jo literatūrinę kūrybą spausdino „Literatūra ir menas“, „Dienovidis“, rajoniniai laikraščiai. 2006 m. išleido literatūrinių memuarų knygą „Gyvenimo mozaika“.Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>