Pagal abėcėlę

 • A (131)
 • B (39)
 • C (20)
 • Č (10)
 • D (83)
 • E (44)
 • F (35)
 • G (40)
 • H (46)
 • I (18)
 • J (73)
 • K (59)
 • L (44)
 • M (96)
 • N (25)
 • O (21)
 • P (53)
 • R (63)
 • S (49)
 • Š (12)
 • T (35)
 • U (4)
 • V (82)
 • Z (7)
 • Ž (18)

Bronius Stasiukaitis

Bronius Stasiukaitis

Bronius Stasiukaitis

Bronius Stasiukaitis (1917 m. Išlaužų k., Pagirių valsč., Ukmergės apskr. – 1944 m. rugpjūčio 23 d. Štetine, Vokietija) – gydytojas, ateitininkas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, antinacinės rezistencijos dalyvis.

1936 m. baigė Panevėžio gimnaziją, įstojo į VDU Medicinos fakultetą. Aktyvus ateitininkas, 1938–1939 m. buvo moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkas. Rašė ateitininkijos istoriją.

Bolševikmečiu dalyvavo pogrindinėje veikloje. Vienas iš 1941 m. birželio sukilimo organizatorių ir dalyvių. Buvo LAF štabo Kaune spaudos ir informacijos skyriaus vadovas. Vokiečiams LAF veiklą nutraukus, įsijungė į antinacinę rezistenciją, buvo vienas iš Lietuvių fronto pogrindžio spaudos organizatorių. 1942 m. gegužės mėn. gestapo suimtas, kurį laiką kalintas. Laisvėje tęsė pasipriešinimo veiklą, talkindamas pogrindžio leidiniams „Į laisvę“, „Lietuvos Judas“ ir kt.

1943 m. baigė medicinos studijas. Netrukus vėl gestapo sulaikytas su pogrindinės veiklos įkalčiais. Koncentracijos stovyklos išvengė, sutikdamas eiti fronto gydytojo tarnybon. 1944 m. rugpjūčio 23 d. žuvo Vokietijoje, prie Štetino, amerikiečių aviacijos bombardavimo metu. Palaidotas Štetine (dab. Ščecinas, Lenkija). 2000 m. apdovanotas (po mirties) Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi.Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>